Pozvánka na valnou hromadu
Více informací

MOZAIKA NAŠICH SLUŽEB

Struktura agentury a služeb umožňuje realizovat komplexní ucelená řešení, ale i dílčí zakázky malého rozsahu.
Každá ze sekcí vstupuje do procesu přípravy a realizace dle charakteru
potřeb a definovaných cílů.

Divize

strategy

PG STRATEGY je samostatná sekce agentury, která se zaměřuje na formulování potřeb, jejich potvrzení a následný návrh řešení. V případě realizace je koordinátorem projektu.

Služby

 • • Analýza cílových skupin
 • • Identifikace příležitostí
 • • Propojení vybraných obchodních, MKT a komunikačních aktivit
 • • Nastavení kontrolních mechanizmů
 • • Návrh kanálů a nástrojů
 • • Načasování
 • • Koordinace procesu přípravy, realizace a vyhodnocení
 • • Projektové řízení
 • • Poradenství

Výstupy a nástroje

 • • Workshop
 • • Audit
 • • Hloubkové rozhovory
 • • Spotřebitelský průzkum, Mystery Shoping a jiné formy výzkumu
 • • Testování
 • • Strategický koncept
 • • Strategický plán
 • • Taktický a rozpočtový plán
Divize

creative

PG CREATIVE je samostatná sekce agentury, která se věnuje zpracování obsahu sdělení.

Služby

 • • Ideový koncept
 • • Kreativní řešení
 • • Scénáře
 • • Copywritting
 • • Vizualizace

Výstupy a nástroje

 • • Grafika, DTP
 • • Autorské kresby
 • • Corporate design
 • • Automatická sazba
 • • Reklamní texty a slogany
 • • Gramatická a stylistická korektura
 • • Storyboardy
 • • Fotografie
 • • 3D
 • • Animace
 • • Webdesign
 • • Multimediální prezentace
 • • Dekorace
 • • Instore design
Divize

digital

PG Digital je specializovaná sekce agentury, která se věnuje návrhu a realizaci projektů a kampaní v digitálním/online prostředí.

Služby

 • • Audit stávajících online aktivit
 • • Tvorba a implementace digitální strategie
 • • Řízení digitálních projektů a aktivit
 • • Integrální online komunikace
 • • Email marketing
 • • Social Media marketing
 • • Content marketing
 • • SEO a search marketing
 • • Webdesign a UX/UI
 • • Webová analytika
 • • Programatický nákup médií

Výstupy a nástroje

 • • Digitální vizuální komunikace
 • • Bannery (swf, gif, HTML5)
 • • Responsivní web
 • • Webové aplikace
 • • Kampaň stránky
 • • Uživatelské testování
 • • Tvorba publik
 • • Nákup publik a dat 3 stran
 • • PPC kampaně (Sklik, Adwords, Facebook Ads)
 • • Správa a rozvoj sociálních médií
 • • Content management
 • • Optimalizace pro vyhledávače
Divize

production

PG PRODUCTION je samostatná sekce agentury, která zajišťuje implementaci a realizace operativní části řešení. Předmětem její činnosti je fyzické doručení sdělení.

Služby

 • • Nákup médií
 • • Produkce a výroba
 • • Řízení, koordinace
 • • Promoce
 • • Publishing
 • • Instalace
 • • Distribuce

Výstupy a nástroje

 • • OOH (Out of Home)
 • • Tisková inzerce
 • • Rádio
 • • TV
 • • Ambientní média
 • • Produkce instore řešení
 • • Produkce a řízení eventových akcí
 • • Produkce a řízení promo akcí
 • • Direct marketingové služby
 • • Výroba POS materiálů
 • • Velkoplošný tisk
 • • Malonákladový digitální tisk
 • • Výroba dekorací
 • • Signmaking
 • • Optimalizace výroby
 • • Reklamní předměty na míru
 • • Kompletace, balení a expedice
Divize

education

Vzdělání, jako proces osvojování znalostí, dovedností a postojů, považujeme nejen za důležitý základ rozvoje jednotlivce, ale i za kulturní kapitál, umožňující participovat na rozvoji společnosti. Proto se rádi dělíme o bohaté zkušenosti a vědomosti, získané dlouholetou praxí a pravidelným sledováním a studiem oboru. Témata a formát školení PG EDUCATION, přizpůsobujeme na míru našim klientům tak, aby získané vědomosti mohli uplatnit při realizaci svých marketingových aktivit a mohli tím přispívat k úspěchu vlastní společnosti. Školení probíhají s využitím moderních technologií a jsou vždy podpořena praktickými ukázkami a příklady z praxe.

Proč odborné školení PG EDUCATION?

 • • Naučíte se řešit problémy rychleji, účinněji a v širším měřítku.
 • • Naučíte se aplikovat některé marketingové postupy.
 • • Získáte představu o náročnosti některých postupů.
 • • Zefektivníte proces zadávaní.
 • • Udržíte si krok s aktuálními trendy.
 • • Marketingová hantýrka se stane pro Vás srozumitelná.
 • • Staneme se parťáky.
education